Het afval wordt elke dag opgehaald door een particuliere afval ophaaldienst ingehuurd door de SSH voor het complex. Dit afval mag elke werkdag ‘s ochtends bij de voordeur neergezet worden. Bij de woningen op de begaande grond staat een afval container naast of vlakbij de woningen zodat dit niet rondslingert op de stoep.

Grofvuilinzameling
Onderaan elke flat staan rood-witte of blauwe containers van de gemeente. Daar kun je elke dag je grofvuil zetten. Zet je grofvuil beslist niet bij het huisvuil bij je voordeur. Probeer bruikbare spullen zodanig neer te zetten dat ze door anderen overgenomen kunnen worden (bijvoorbeeld met een post-it erop met: Werkt nog!)

Oud papier, er is een oud papierdienst, dit wordt elke maandag ochtend opgehaald en mag zondag avond buiten gezet worden, apart van het reguliere afval. Als het apart wordt gehouden, wordt het oud papier gescheiden.

Glas, hiervoor zijn in de grond verzonken glas-containers naast het kinderdagverblijf.

Oude kleding, bij de glas-containers is ook een container aanwezig voor oude kleding.

Chemisch afval, wordt ingezameld door de gemeente, hiervoor is in elke woning een rode container/bak aanwezig. Mocht deze niet aanwezig zijn, kan deze aangevraagd worden bij de gemeente Utrecht.